พรานทะเล – ชรินทร์ นันทนาคร[yflash]http://www.youtube.com/v/ECg9yCTTI2U&hl=en&fs=1[/yflash]


เพลงสุนทราภรณ์เพลงนี้ชอบเพราะพ่อเป็นทหารเรือค่ะ