มฤดี พรมจักร อดีตราชินีลำตังหวาย และลำภูไท ชื่อดังเป็นคน อุบลฯ ปัจจุบันเผิ่นเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน สอนหมอลำ สอนแคน สอนฟ้อน ไผสนใจกะไปฝากโตเป็นลูกศิษย์เผิ่นใด้เด้อครับ ปัจจุบันเผิ่นอยู่ บ้านโบกม่วง ต. นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลฯไผสนใจกะไปติดต่อใด้เด้อครับ