สัตว์หิมพานต์


(ขออนุญาต หิมพานต์ ดอท คอม และผู้รู้ทุกท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ เป็นวิทยาทานและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของชาติมิให้สูญหายและขอเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น..ขอบพระคุณผู้รู้ทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้ ด้วยความเคารพ )

นายช่วง สเลลานนท์ ประพันธ์หนังสือ “ศิลปไทย” ในปีพ.ศ. ๒๔๙๔ และได้มีการกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ ท่านได้จำแนกสัตว์หิมพานต์เป็น ๓ ประเภทคือ สัตว์ทวิบาท (สองขา) สัตว์จตุบาท (สี่ขา) และ ประเภทปลา เพื่อให้ผู้สนใจ จดจำได้ง่ายขึ้นจึงได้จำแนกสัตว์หิมพานต์เป็น ๑๕ ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 สัตว์ประเภทกิเลน ได้แก่
- กิเลนจีน
- กิเลนไทย
- กิเลนปีก


สัตว์หิมพานต์ ชุดที่ ๑กิเลนจีน

ในตำนานจีน กิเลนมีหัวเป็นมังกร มีเขาเดียว (เขาแบบกวาง) มีร่างกายแบบกวาง แต่ผิวปกคลุมไปด้วยเกล็ด หางเหมือนหางวัว และมีกีบเหมือนม้า สัตว์วิเศษนี้ประกอบไปด้วบเบญจธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ และ โลหะ กล่าวกันว่า กิเลนมีชีวิตยืนยาวหลายพันปี

พจนานุกรมจีน อธิบายกิเลนต่างออกไป ว่า กิเลนมีหัวเหมือนสุนัข แต่มีกายเป็นกวาง หางเป็นวัว กีบเหมือนม้า มีขนแผงคอหลากสี ขนใต้ท้องมีสีเหลือง มีสีกาย ๕ สี คือ แดง เหลือง น้ำเงิน ขาว และ ดำ ตัวผู้มีเขา ๑ เขา ส่วนตัวเมียไร้เขา กิเลนสามารถเดินบนผิวน้ำได้

มีเรื่องเล่าว่า สมัยราชวงศ์เมง ชาวจีนได้เห็นยีราฟเป็นครั้งแรก-ราวปี พ.ศ. ๑๙๕๗ จิตรกรจีนได้วาดภาพยีราฟไว้และเขียนกำกับชื่อภาพว่า กิเลน อาจเป็นเพราะยีราฟมีรูปร่างแปลก แถมยังมี เขาอ่อนเหมือนกวางบางชนิด

สัตว์หิมพานต์ ชุดที่ ๑
กิเลนไทย


แม้ว่ากิเลนจะได้รับอิทธิพลจากประเทศจีน วัดหลายแห่ง ในไทยก็มี กิเลนเช่นกัน แบบฉบับของกิเลนไทย แตกต่างจากแบบจีนบ้าง โดยปกติแล้ว กิเลนไทยมีเขา ๒ เขา และมีกีบคู่ ต่างจากแบบดั้งเดิม


สัตว์หิมพานต์ ชุดที่ ๑
กิเลนปีก

กิเลนปีกดูแปลกตากว่ากิเลนอีก ๒ ชนิด โดยกิเลนปีก ไม่มีเขาแม้แต่เขาเดียว แต่มีปีกคล้ายนก ๑ คู่ อีกอย่างที่ผิดแผกไป ก็คือเท้าที่เป็นกรงเล็บ ไม่เหมือนเท้าแบบกีบเหมือนกิเลนอีก ๒ ชนิด