กินเจอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพกินเจอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพในช่วงเทศกาลกินเจ เริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9
คนจีนจะรักษาศีล นุ่งขาวห่มขาว เพื่อแสดงถึงการตัดกิเลสจากโลกภายนอก
มีการปฏิบัติ ดังนี้

1. งดรับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งน้ำนม หรือน้ำมันที่มาจากสัตว์
2. รักษาศีลห้า และรักษาพรหมจรรย์
3. ทำบุญทำทาน
4. รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์
5. แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีขาว
6. งดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุน คือ ผักชี หัวหอม ดอกหอม กระเทียม
หลักเกียว (กระเทียมโทนจีน ลักษณะคล้ายกระเทียม แต่เล็กกว่า)
กุยช่าย ใบยาสูบ รวมถึงบุหรี่ ยาเส้น ของเสพติด มึนเมา


ชาวจีนถือปฏิบัติมาช้านาน และปัจจุบันคนไทยจำนวนไม่น้อย
พากันตื่นตัวเกี่ยวกับอาหารชีวจิต คือ หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น


การกินเจ ถือเป็นการล้างกาย ล้างใจ อย่างไร

ล้างใจ ด้วยการละเว้นการกินเนื้อสัตว์ เป็นการไม่ส่งเสริม
การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น
ทำให้จิตใจสบาย

ล้างกาย จริง ๆ แล้วการที่เรารับประทานเนื้อสัตว์เข้าไปนั้น
ทำให้ร่างกายทำงานหนักต้องผลิตน้ำย่อยมาย่อยเนื้อสัตว์
ในแต่ละมื้อแต่ละวัน ไม่สามารถย่อยได้หมด
บางส่วนจึงตกค้างอยู่ในลำไส้ และเมื่อกินเจ ซึ่งมีแต่ถั่ว ผัก
โปรตีนจากพืชซึ่งมีแต่กากใย ทำให้ย่อยง่ายขึ้น
น้ำย่อยก็หลั่งออกมาน้อย กากใยอาหารจึงทำหน้าที่
ขัดสี ฉวีวรรณให้ลำไส้สะอาดขึ้น จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพ

การที่ร่างกายสะอาด ก็ทำให้มีผลดีตามมาคือ จิตใจสบาย
อารมณ์ก็แจ่มใส สมองก็ปลอดโปร่ง อวัยวะที่สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ร่างกายก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่ ทำให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย

อาหารเจบางท่านเรียกว่าอาหารสุขภาพ ต่างมีข้อดี
ใครจะรู้บ้างว่าการที่เรารับประทานเจกันเพิ่มมากขึ้นเท่าไร
ก็เป็นการช่วยกันประหยัดค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยลงไปได้
จำนวนหนึ่งเช่นกัน จะว่ากันไปโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
ก็ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากการกินแทบทั้งนั้น ดังคำพูดที่ว่า กินดีอยู่ดี
กินเจอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนรักสุขภาพ[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1871639_88x6d/001NumnajaloewVichainsummouw.swf[/fm]