ต้นกำเนิดแม่น้ำชี ๒/๙


คณะสำรวจ เริ่มต้นที่บ้านโหล่น
หนองบัวแดง ชัยภูมิ สู่ป่าภูเขียว[yflash]http://www.youtube.com/v/u8K7ePqgQsM&hl=en&fs=1[/yflash]