ต้นกำเนิดแม่น้ำชี ๓/๙


สารคดีนำเสนอ การสำรวจต้นกำเนิดแม่น้ำชี ชีผุด ชีดั้น


[yflash]http://www.youtube.com/v/58L9SA-JnAw&hl=en&fs=1[/yflash]