ต้นกำเนิดแม่น้ำชี ๔/๙


สำรวจ ค้นพบต้นน้ำ แม่น้ำชี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
มหัศจรรย์น้ำไหลออกไหลเข้าขุนเข า
ภูเขาหินปูน[yflash]http://www.youtube.com/v/LYUsMZPjF3A&hl=en&fs=1[/yflash]