ต้นกำเนิดแม่น้ำชี ๕ /๙

พบต้นน้ำ
พบป่าแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ต้นกำเนิดแม่น้ำชี[yflash]http://www.youtube.com/v/XtICn_k_KpY&hl=en&fs=1[/yflash]