ต้นกำเนิดแม่น้ำชี ๗/๙

สำรวจลำน้ำเพียวจนถึงปากเพียว
ต้นกำเนิดแม่น้ำชี น้ำตกใสสะอาด[yflash]http://www.youtube.com/v/TetqkRM8EvA&hl=en&fs=1[/yflash]