หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส...

[YFLASH]http://www.youtube.com/v/LpGZWsCapX4&hl=en&fs=1[/YFLASH][YFLASH]http://www.youtube.com/v/nGHG-F_vePQ&hl=en&fs=1[/YFLASH]

[YFLASH]http://www.youtube.com/v/kUwlwnX45Dg&hl=en&fs=1[/YFLASH][YFLASH]http://www.youtube.com/v/IvwOYoziT2A&hl=en&fs=1[/YFLASH]