ยิ่งให้ยิ่งเบา ยิ่งเอายิ่งหนัก


ยิ่งให้ยิ่งเบา ยิ่งเอายิ่งหนัก
.

ผู้ที่รับ -รับยาก - ลำบากจริง

ยากทุกสิ่ง -ที่จะรับ- นับปัญหา

รับวัตถุ - มันมากค่า - ยังยากซา

รับเอามา - มันมากค่า- สินน้ำใจ

.

เพิ่นให้มา - ให้ด้วยใจ - ราคามาก

รับโดยยาก - รับแล้ว - ต้องรักษา

ใช้วัตถุ - หมดไปแล้ว - ยังเหลือค่า

ต้องรักษา - สินน้ำใจ - ที่ให้จริง

.

ผู้ที่ให้ - ให้ด้วยใจ - สะบายมาก

บ่ลำบาก - ยากยิ่ง - เหนือสิ่งใด

ให้ไปแล้ว - วัตถุหลาก - บ่อาลัย

ให้ด้วยใจ - ให้เท่าใด - สบายดี

.

ผู้ที่ให้ - ให้เท่าใด - ย่อมมีสุข

บ่ต้องเศร้า - อุกอั่งแค้น - แน่นตัณหา

ให้ไปแล้ว - ก็สบาย - ในอุรา

ผู้รู้ค่า - ยังย้องยอ - สรรเสริญ

.

ผู้ที่ให้ - ให้ด้วยใจ - มีแต่มิตร

ผู้ที่คิด - ทำลายล้าง - ย่อมทดถอย

หากมีมาร - มาทำร้าย - บุญต้องซอย

คนใหญ่น้อย - ต้องปกป้อง - คุ้มครองเฮา

.

นี้แล้วบุญ - ที่แท้ - อย่าลดละ

พระท่านว่า - ฟังธรรมะ - วาจาสิทธิ์

เว้าง่ายง่าย - คันอยากฮู้ - เอาไปคิด

ศาสนา - ภาษิตธรรม - นำไปตรอง

.

.

สะบายดีวันพระเจ้า

มื้อนี้หอบกลอนธรรมมะ มาฝากกันเจ้า

อยู่ดีมีแฮง ทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะ