60 ปีครองราชย์ ร.ร.จ่านกร้อง


[yflash]http://www.youtube.com/v/oSlGWZvTTWQ&hl=en&fs=1[/yflash]