ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2

ศิลปิน Wang Xiaojin


อีกมิติแห่งการเรียนรู้จากภาพ เรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย
โดยการปลดปล่อยความรู้สึกนึกคิด
ให้เป็นอิสระ เพื่อสัมผัสกับจินตนาการอันไร้ขอบเขต และกฎเกณฑ์
และที่สำคัญมีความสุขทุกครั้งที่มองภาพเขียนนี้
ซึ่งสื่อถึงเรื่องราวของธรรมชาติ และความเรียบง่าย
ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2


ภาพเขียนจีน ขุดที่ 2

[fm]http://media.imeem.com/m/2a5BF81xKc[/fm]