วารสารชีวเวชกลาง เรื่อง ของเหาแต่ไม่ใช่บนหัวของอเมริกา
แจ้งว่า ได้มีการศึกษากับหนูทดลองพบว่า การเป็นเหาอาจจะกลายเป็นของดี เพราะมันช่วยฝึกให้ระบบภูมิคุ้มโรคเข้มแข็ง นับเป็นหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างทางด้านสุขอนามัย ที่มีความเห็นว่า เหตุที่โรคหืดและอาการแพ้ที่เป็นกันอย่างชุกชุมอยู่ขึ้นมาในยุคนี้ อาจจะเป็นเพราะการดำรงชีวิตที่มุ่งเอาแต่ความสะอาดเกินไป
นักวิจัยซึ่งศึกษากับหนูทดลอง ได้พบว่า หนูตัวที่มีเหาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จะมีระบบภูมิคุ้มโรคที่สงบนิ่งมากกว่าหนูที่ปลอดเหา ซึ่งผลการค้นพบอาจจะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสาเหตุของการเป็นโรคหืดหรือโรคภูมิแพ้ในคน
วารสารกล่าวว่า หลักฐานจากการศึกษา ได้สนับสนุนข้อสมมติฐานทางสุขวิทยา ที่พูดถึงกันมากว่า เหตุที่มีคนเป็นโรคหืดและภูมิแพ้กันมาก ก็เนื่องจากมีชีวิตกันมาอย่างสะอาดมากเกินไป
ความคิดเห็นนั้นกล่าวว่า หากระบบภูมิคุ้มโรคไม่ถูกปลุกปั้นมาตั้งแต่ตอนเด็ก จะทำให้ มันไม่รู้จักคุ้นเคยกับสิ่งก่อกวนที่ไม่เป็นภัย อย่างเช่น พวกละอองเกสร ระบบภูมิคุ้มโรคจะเติบโตได้ดี จะต้องถูกสัตว์พวกปรสิตอย่างเช่น เหาและจำพวกเรือดและหมัดก่อกวนไว้เสมอ.

ทีมา นสพ.ไทยรัฐ