การแชร์โฟเดอร์ อันดับแรกเราต้องตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ชื่อกลุ่ม ขั้นตอนแรกคลิก Start > My Network Places หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ My Network Places ที่หน้า Desktop ก็ได้ แล้วก็ทำตามขั้นตอนดังนี้


การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน


การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

วิธีแชร์ คลิกขวาที่ โฟเดอร์ที่ต้องการแชร์ แล้วก็ทำตามขั้นตอนข้างล่าง

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

เมื่อเราแชร์เรียบร้อยแล้ว เราก็ไปเปิดดูคอมพิวเตอร์อีกเครื่องถ้าหากยังมองไม่เห็นโฟเดอร์ก็ให้เราตั้งชื่อเครือง - ชื่อกลุ่ม เหมือนกันแต่อย่าให้ชื่อเครื่องซ้ำกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน

การแชร์โฟเดอร์ในสำนักงานที่ใช้สายแลนด์เดียวกัน