“ สุขของฉันอยู่ที่งานหล่อเลี้ยงจิต สุขของฉันอยู่ที่คิดสมบัติบ้า

คิดทำ โน่นทำนี้ทุกเวลา เมื่อเห็นงานก้าวหน้าก็สุขใจ

งานยิ่งมากจริงยิ่งเป็นสุข งานยิ่งชุกมันสมองยิ่งผ่องใส

เมื่องานทำได้เสร็จสำเร็จไป ก็สุขใจปลาบปลื้มลืมทุกข์ร้อน

ฉันรักงานรักจริงยิ่งชีวิต ถูกหรือผิดอยากจะทำให้ถ้วนทั่ว

ถ้าทำผิดก็เป็นครูอยู่กับตัว ดีหรือชั่วขอแต่ให้ได้งาน ”


“ ทางสู้ชีวิต ”

“ ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง อุปสรรคคือหนทางแห่งความสำเร็จอันดี

ชีวิตที่ไม่เคยประสพการต่อสู้ ย่อมเป็นชีวิตที่อ่อนแอ

บุคคลที่ไม่เคยมีศัตรู จะเป็นผู้เข้มแข็งไม่ได้ งานที่สำเร็จราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรค ย่อมเป็นงานที่ไม่หนักแน่นถาวร

ขอให้เราทั้งหลาย พึงใจในการต่อสู้ ยินดีเผชิญหน้าศัตรู กล้าฟันฝ่าอุปสรรค ”