นั่งแชททั้งวัน ภูมิคุ้มกันตก

ถึงแม้อินเตอร์เนตจะช่วยย่อโลกให้เราติดต่อกันง่ายขึ้น แต่ถ้ามากเกินไปก็จะเกิดผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกัน

นายแพทย์ อาริก ซิกแมน นักจิตวิทยา กล่าวว่า การนั่งแชทกับเพื่อนหรือนั่งท่องโลกอินเตอร์เนตเป็นเวลานานทำให้เกิดพฤติกรรมแยกตัวออกจากสังคมซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้การทำงานของยีนเปลี่ยนแปลงและภูมิคุ้มกันต่ำลง

การที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงจำทำให้เซลล์มีปฏิกิริยากับความเครียดมากขึ้น

ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและความจำเสื่อม นอกจากนี้ผลเสียของการเสพติดอินเทอร์เนต จากการวิจัยพบว่า การที่คนเราพูดคุยพบปะกันแบบตัวต่อตัวจะทำให้ฮอร์โมนออกซิโทซินหลั่ง ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนแห่งความรักและความสงบ ไม่หวาดกลัวและตื่นตะหนกเวลาต้องเข้าสังคม การขาดการติดต่อกับผู้อื่นในชีวิตประจำวันจึงทำให้ฮอร์โมนชนิดนี้ลดลง ส่วนผลเสียอื่นๆ ได้แก่ หลอดเลือดหัวใจทำงานน้อยลง, สุขภาพจิตเสีย และเสี่ยงต่การติดเชื้อได้ง่าย

ขอขอบคุณ ชีวจิต