การล้างผักผลไม้

การล้างผักผลไม้

การล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน

การล้างก่อนรับประทานจะช่วยลดพิษตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในผักและผลไม้ลงได้มาก

ในกรณีที่ไม่รับประทานผักและผลไม้ในวันที่ซื้อ ก็ควรล้างเสียก่อนที่จะนำไปเก็บในตู้เย็น แม้แต่ผักปลอดสารพิษ ก็ควรต้องล้างก่อน วิธีการล้างทำได้ง่ายๆ โดย วิธีการลดพิษตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

๑. ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต(ผงฟู) ๑ ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุ่น ๑ กะละมัง (๒๐ลิตร) แช่นาน ๑๕ นาที แล้วนำไปล้างน้ำ อีกหลายๆครั้ง
สารพิษที่ลดลง ๙๐-๙๕%

๒. ใช้น้ำส้มสายชูที่มีกรดน้ำส้มความเข้มข้น ๕ % ผสมน้ำในอัตราส่วน ๑:๑๐ เพื่อให้เหลือความเข้มข้น ๐.๕ % ( เช่น ถ้าใช้น้ำส้มสายชู ๑ ถ้วยตวง ให้เติมน้ำอีก ๑๐ ถ้วยตวง เป็นต้น) แช่นาน ๑๐-๑๕ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
สารพิษที่ลดลง ๖๐-๘๔%

๓. ล้างผักโดยให้น้ำไหลผ่าน โดยเด็ดผักเป็นใบๆ ใส่ตะแกรงโปร่ง เปิดน้ำให้แรงพอประมาณ ใช้มือช่วยคลี่ใบผัก ล้างนาน ๒ นาที
สารพิษที่ลดลง ๒๔-๖๓%

๔. ลอกหรือปอกเปลือกชั้นนอกของผักออกทิ้ง เด็ดผักเป็นใบๆ แล้วแช่น้ำสะอาดนาน ๕-๑๕ นาที
สารพิษที่ลดลง ๒๗-๗๒%

๕. ต้มหรือลวกผักด้วยน้ำร้อน
สารพิษที่ลดลง ๔๘-๕๐%

๖. ใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ๑ ช้อนชาผสมน้ำ ๔ ลิตร แช่นาน ๑๐ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
สารพิษที่ลดลง ๓๕-๕๐%

๗. ใช้ด่างทับทิม ๒๐-๓๐ เกล็ด ผสมน้ำ ๔ ลิตร แช่นาน ๑๐ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
สารพิษที่ลดลง ๓๕-๔๓%

๘. แช่น้ำซาวข้าว นาน ๑๐ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
สารพิษที่ลดลง ๒๙-๓๘%

๙. ใช้เกลือป่น ๑ ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำ ๔ ลิตร แช่นาน ๑๐นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
สารพิษที่ลดลง ๒๗-๓๘%

นอกจากนี้สามารถใช้ผงปูนคลอรีนครึ่งช้อนชาละลายน้ำ ๒๐ ลิตร นำมาแช่ผักนาน ๑๕-๓๐ นาที เพื่อฆ่าเชื้อโรคและพยาธิได้อีกด้วยที่มา..บทความจาก อย.