อนุญาตให้บางเว็บโชว์ Pop-Up ได้การบล็อก Pop-Up ต่างๆ บนหน้าเว็บอาจช่วยให้เราปลอดภัย
จากไวรัสหรือแฮกเกอร์ได้ แต่ก็มีบางเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยและมั่นใจ
เป็นอย่างดีที่อยากให้แสดง Pop-Up อย่างเต็มที่
ซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ของคุณเองที่ทดลองเขียนขึ้นมา
การอนุญาตให้บางเว็บไซต์แสดง Pop-Up ได้อย่างเสรีนั้น
ให้เข้าไปที่

Tools->Pop-Up Blocker->Pop-Up Blocker Setting

จากนั้นก็พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แสดง Pop-Up ได้เลย

ซึ่งถ้าภายหลังคุณต้องการยกเลิกก็เข้ามา Remove รายชื่อออกได้จากที่นี่เช่นกัน