พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามภาพที่ 1


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม


ภาพที่เห็น เป็นภาพลายเส้น พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
และแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่าเขียนสมัยต้นรัตนโกสินทร์
จะเห็นทิวทัศน์ แม่น้ำเจ้าพระยาร่มรื่น สงบเงียบ มีเรือนแพจอดเรียงราย
ใช้ค้าขายสินค้าและเป็นที่พักอาศัย เรือสินค้าก็แจวขึ้นล่องกันในแม่น้ำ
เป็นระยะ ๆ มีพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เด่นเป็นสง่า

แม่น้าเจ้าพระยาช่วงนี้เป็นช่วงที่ขุดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2085
สมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราช เพื่อย่นการคมนาคม
ตั้งแต่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย ไปจนถึงปากคลองบางกอกใหญ่

(Mr. M. Bocourt เป็นผู้เขียนภาพ)
ภาพที่ 2


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม


เป็นภาพลายเส้นบริเวณวัดอรุณราชวราราม ในสมัยรัชกาลที่ 3
ภาพที่ 3


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม


เป็นภาพถ่าย เห็นวัดอรุณราชวราราม เป็นฉากหลัง อยู่ไกล ๆ
มีเรือนแพจอดเรียงรายในแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่า
คงจะถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่ 5ภาพที่ 4


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม


พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดฯ
สันนิษฐานคงจะถ่ายในสมัย รัชกาลที่ 7- ต้นรัชกาลที่ 9