จิตใจนั้นสำคัญมากจิตใจนั้นสำคัญมาก จิตใจดีทุกสิ่งก็จะดีไปหมด ท้องฟ้าก็ดูแจ่มใส
ถ้าจิตใจไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ดี ท้องฟ้าก็ดูมืดมน