จดหมายเหตุชาวบ้านในการจัดทอดกฐินครั้งนี้ มาเริ่มกันที่จดหมายเหตุชาวบ้านฉบับหนึ่ง ซึ่งบันทึกไว้นานมากแล้ว
ประมาณปี 2426 - 2437 หรือ 114-125 ปีมาแล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 5
เป็นการเตรียมการทอดกฐิน ซึ่งจะทอด ณ วัดป่างิ้ว ต. บ้านงิ้ว
อ. สามโคก จ. ปทุมธานี (ซึ่งวัดนี้ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดไผ่ล้อม
ที่คุ้นเคยกันดี ที่นักท่องเที่ยวมักจะไปชมนกปากห่างกันเป็นประจำ)

*******************************

(ผู้บันทึกมีข้อมูลว่า นายกิมหงวน ธารีศัพท์ เป็นผู้บันทึก
เกิดเมื่อ พ.ศ. 2388 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ. 2487 ในสมัยรัชกาลที่ 8)ภาพที่ 1


จดหมายเหตุชาวบ้านทอดกฐิน


อ่านบันทึก

เงิน ๑๔๐ บาท ของพี่ซ่มจีนเรา

ให้ซื้อเครื่องกะฐินที่ขาด

วัดป่า พระ ๙ องค์ ทั้งองค์กฐินด้วย
ไตรยองค์กฐิน ๑ ไตรย
ไตรยคู่สวด ๒ ไตรย

คือไตรยอันดับอีก ๔ ไตรย
น้ำมันแก๊บ ๓ ปีบ
หมอนขวาน ๓ ใบ มีที่แพแล้ว
เสื่ออ่อน ๙ ผืน มี ๕ ผืน
ต้องซื้ออีก ๔ ผืน
ร่มกดาดใหญ่ ๓ คัน
ร่มกดาดเล๊ก ๖ คัน มีที่แพแล้ว

หมายเหตุ : 1. วัดป่า หมายถึง วัดป่างิ้ว
2. มีที่แพแล้ว หมายถึง ขณะนั้นอาศัยอยู่แพหมอนเล๊ก ๖ ใบ มีที่แพแล้ว
โคมตั้งอย่างพ่อใช้ได้ ๓ ใบ
โคมเล๊กโป๊ะลูกไข่ ๖ ใบ
กะบะไม้ศัก ๙ ใบ
ตาละปัด รูปลาย ๑ คัน
ตาละปัด อย่างดี ๑ คัน
บาตเหลก ๓ ใบ ... ด้วย
ตลุ่ม ๓ ใบ
พร้อมด้วยบริ... ๔ อย่าง
โอ ๓ ใบ
มุ้ง ๓ หลัง
กะโถน ๓ ใบ....
กาน้ำ ๓ ใบ....
๑ ขวาน เครื่องพร้อม ๑ ที่
มีดจอบ
เครื่องเชี่ยนหมากพร้อม


ภาพที่ 2

จดหมายเหตุชาวบ้านทอดกฐิน


(ตัวหนังสือจากภาพถ่าย อาจจะเห็นไม่ชัด ผมเลยคัดลอก
ให้ใหม่)

เงินพวกเราเรี่ยไรยได้
พ่อทัต ๔๐ บาท
เสมศินเทต ๔๐ บาท

รวมเปนเงิน
ฉัน ๒๐ บาท
ขุนสารเลข ๒๐ บาท
พ่อเจิม ๑๐ บาท


ไตรยอย่างดี ๑ ไตรย
ไตรยคู่สวด ๒ ไตรย พ่อให้ไว้
ไตรยอันดับ ๕ ไตรย "
น้ำมันแก๊ป ๘ ปีป "

โคม ๘ ฝาหรั่ง ๗ ใบ อย่าง
บาต ๑
เลื่อยขวาน
ตลุ่ม
เสียม ๑
บริ.....พร้อม
คราด ....
หมายเหตุ : เสมศินเทต น่าจะเป็น เสมียนเทต


ภาพที่ 3 ภาพผู้บันทึก


จดหมายเหตุชาวบ้านทอดกฐิน