เตือนอหิวาต์ระบาดใหม่
สธ. เตือนพบผู้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคเพิ่มมากขึ้นกระจายทั่วประเทศ ระบุเป็นเชื้อกลุ่ม ?เอล ทอร์ โอกาวา? ที่ไม่ค่อยพบในเมืองไทยมานาน ปีที่แล้วพบผู้ป่วยรวมกว่า 400 ราย เสียชีวิต 3 ราย

นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดย 3 โรคหลักๆที่พบมากคือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) พบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย. โดยพบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละประมาณ 100,000 คน โรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning) พบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูร้อนเช่นเดียวกัน มีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละประมาณ 13,000 คน โรคบิด (Dysentery) พบผู้ป่วยเฉลี่ยปีละประมาณ 2,000 คน การป้องกันโรคดังกล่าวทำได้โดยการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆ ใช้ช้อนกลาง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้ สำหรับอหิวาตกโรคในช่วง 1-2 ปีนี้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและกระจายทั่วประเทศ โดยเป็นเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa ที่ไม่ค่อยพบในเมืองไทยมานานหลายปีแล้ว

ทั้งนี้ น.ส.สุชาดา จันทสิริยากร สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้สรุปรายงานสถานการณ์อหิวาตกโรคว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2552 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2552 มีผู้ป่วยอหิวาตกโรครวม 4 ราย จากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี อุดรธานี และขอนแก่น ซึ่งตรวจพบเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Ogawa ทุกราย โดยรายแรกเป็นหญิงอายุ 48 ปี ทํางานส่วนตัว อยู่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายที่ 2 เป็นหญิงอายุ 16 ปี อาชีพรับจ้าง อยู่ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี รายที่ 3 เป็นชายอายุ 72 ปี อยู่ ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักย์ จ.อุดรธานี ส่วนรายที่ 4 เป็นชายอายุ 22 ปี อยู่ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ. ขอนแก่น

สำหรับตัวเลขผู้ป่วยอหิวาตกโรคในประเทศไทยปี 2551 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มีทั้งสิ้น 436 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นคนไทย 129 ราย พม่า 306 ราย และกัมพูชา 1 ราย ตรวจพบเชื้อ Vibrio cholerae El Tor Inaba 377 ราย Vibrio cholerae El Tor Ogawa 57 ราย และเชื้อ Vibrio cholerae O139 อีก 2 ราย กระจายใน 22 จังหวัด ดังนี้ ภาคกลาง 37 ราย กระจายใน 11 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม 10 ราย, ระยอง 7 ราย, กรุงเทพมหานคร 7 ราย, สมุทรสาคร 4 ราย และราชบุรี 3 ราย ส่วนอีก 6 รายจากชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย ภาคเหนือ 366 ราย กระจายใน 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก 365 ราย และน่าน 1 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 ราย กระจายใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี 5 ราย, หนองคาย 2 ราย, ขอนแก่น 1 ราย และนครราชสีมา 1 ราย ภาคใต้ 24 ราย กระจายใน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง 10 ราย, นครศรีธรรมราช 8 ราย, สงขลา 3 ราย, ยะลา 1 ราย, ปัตตานี 1 ราย และพังงา 1 ราย