ตรวจฉี่วัดความรุนแรงมะเร็งวารสารโรคมะเร็งรายงานการศึกษาของนักวิจัยสำนักงานวิจัยโรคมะเร็งในอังกฤษ นำทีมโดย ดร.โจนาส นิลส์สัน แห่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวียูของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งค้นพบฟองไขมันขนาดจิ๋วในปัสสาวะ อาจเป็นวิธีใหม่ในการประเมินความรุนแรงของมะเร็งต่อมลูกหมาก เพื่อช่วยแพทย์ตัดสินใจให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยได้

ทั้งนี้ มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากสุดในกลุ่มผู้ชายอังกฤษ ซึ่งแต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ๆประมาณ 34,000 ราย และประมาณ 10,000 รายต้องจบชีวิตลง แม้โรคนี้จะทำให้เสียชีวิตได้แต่ในชนิดที่ไม่รุนแรงผู้ป่วยมักไม่ได้รับการรักษา เพียงแต่คอยจับตาดูความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดเท่านั้น และผู้ป่วยมักจบชีวิตเพราะปัญหาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโรค

ปัจจุบันนักวิจัยใช้วิธีตรวจวัดระดับกลุ่มโปรตีนต่างๆที่เซลล์มะเร็งผลิตออกมา เพื่อเป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของโรค เช่น โปรตีนพีเอสเอ prostate specific antigen (PSA) เป็นต้น แต่วิธีดังกล่าวยังให้ผลไม่แม่นยำ และทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาตามความจำเป็นจนทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้ เช่น ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ หรือหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น

การศึกษาล่าสุดนักวิจัยพุ่งเป้าไปที่ฟองไขมันที่เรียกว่า exosomes ที่ร่างกายขับออกมาในปัสสาวะ ซึ่งพบว่าในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากมีฟองไขมันดังกล่าวประกอบด้วยโมเลกุลที่ออกมาจากเซลล์มะเร็งโดยตรง รวมถึงสารพันธุกรรม RNA ที่แพทย์สามารถนำมาใช้ตรวจสอบได้ว่ายีนชนิดใดของมะเร็งที่ทำงานและไม่ทำงาน ซึ่งตรงนี้จะช่วยบอกความรุนแรงของโรคได้

นักวิจัยคาดว่าการค้นพบนี้จะช่วยให้การพัฒนาวิธีทดสอบเซลล์มะเร็งระยะก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมๆ อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเป็นขนาดใหญ่เพิ่มเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของวิธีทดสอบใหม่