คุมน้ำหนักตัวต้าน?มะเร็ง?บีบีซี นิวส์ ออนไลน์ รายงานการเปิดเผยของศาสตราจารย์มาร์ติน ไวส์แมน ที่ปรึกษากองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund-WCRF) ที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของการรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพราะเป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง โรคที่สามารถป้องกันได้ไม่ให้มารบกวน

ศาสตราจารย์ไวส์แมนกล่าวว่า แต่ละปีมีชาวอังกฤษที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเกือบ 19,000 คน แต่ประชาชนทุกคนสามารถป้องกันโรคได้หากรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ต่ำกว่า 25 จะทำให้อุบัติการณ์เกิดมะเร็งเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมะเร็งหลายชนิด รวมถึงมะเร็งเต้านม ตับอ่อน ไต ลำไส้ หลอดอาหาร และเยื่อบุมดลูก ล้วนเป็นมะเร็งที่เกี่ยวพันกับความอ้วน โดย WCRF ให้การรับรองว่าควรคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับต่ำ

สำหรับค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสม (คำนวณโดยน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง 2) อยู่ระหว่าง 18.5-25 แต่นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าที่ค่าสูงสุดยังมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มากกว่าระดับล่าง 15% แต่โดยรวมแล้วนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่ามะเร็งที่พบบ่อยโดยทั่วไป 1 ใน 3 สามารถป้องกันได้หากประชาชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย และคุมน้ำหนักตัว