อยากบอกให้เธอเข้าใจ จะเกลียดกันก็ได้ไม่ว่า ได้พบเจอคนถูกใจ ลืมฉันเลยก็ได้ไม่ว่า อย่าบอกฉันต้องทําอย่างนั้น จะวันนี้ พรุ่งนี้ หรือวันใหน
ไม่อยากรับรู้ว่าเธอมีใคร ขอโทษอย่างจริงใจ ที่ทําอะไร-อะไรลงไปอย่างนั้น อย่าแกล้งพูดได้ไหม ขอได้ใหมคําพูดของเธอคํานี้
โปรดอย่าแสดงออก อย่าใจร้ายได้ไหม สงสารหัวใจกันบ้าง ไม่ต้องฝืนใจก็ได้ ถ้าใจเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้

* เสียใจ &น้อยใจ *