สองมหาเศรษฐีของโลกผู้มีเมตตาธรรมสองมหาเศรษฐีของโลกผู้มีเมตตาธรรม
.................วอร์เรน บัฟเฟตต์..............


สองมหาเศรษฐีของโลกผู้มีเมตตาธรรม
.................บิลล์ เกตส..................สองมหาเศรษฐีของโลกผู้มีเมตตาธรรม
ซึ่งได้ประมวลประวัติตลอดจนวาทะของ นายบิล เกตส์
และนายวอร์เรน บัฟเฟตต์ ซึ่งเป็นสหายสนิทต่างวัยกันที่
ได้มีการบริจาคเงินให้เพื่อการกุศลจำนวนมากที่สุด และในหนังสือ
ดังกล่าวได้มีประวัติ และปรัชญาการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจ
จึงจะขอคัดย่อส่วนที่น่าสนใจ มาเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการลงทุนของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์
ซึ่งเน้นการลงทุนที่มีคุณค่า ข่าวที่ได้รับการกล่าวขานกันมากคือ
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 นายวอร์เรน บัฟเฟตต์
ประกาศบริจาคเงินกว่า 85% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของเขา
หรือประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ 1,584,000 ล้านบาท
แบบสูงกว่างบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยปี 2550
เล็กน้อยให้กับองค์กรการกุศล โดยกว่า 83%

บริจาคให้กับมูลนิธิของนายบิล และนางเมลินดา เกตส์
(เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนยากจน)
การบริจาคครั้งนี้นับเป็นการบริจาคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา