H1N1 FLU: สธ.ยันไม่ปิดผลตรวจเชื้อหวัดใหญ่
หญิงเยอรมัน-สามี แต่ต้องรอหลายวัน
นพ.ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยืนยันไม่ได้ปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจชิ้นเนื้อส่วนปอดของหญิงชาวเยอรมัน อายุ 65 ปี ที่เสียชีวิตลง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ แต่กระบวนการตรวจสอบต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากมีความซับซ้อน
"อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งคาดอีกหลายวันกว่าจะทราบผล เนื่องจากมีความซับซ้อน ทางพยาธิสภาพ" นายไพจิตร์ กล่าว
ส่วนผลตรวจยืนยันเชื้อของสามีหญิงชาวเยอรมันจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของศิริราชพยาบาลนั้น รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คาดจะทราบผลในช่วงเย็นวันเดียวกัน


ที่มา : ryt9.com/s/iq01/577643/