(แก้ไข) ก.คลังหนุนตั้งกองทุนชราภาพ
ช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ-พัฒนาตลาดทุน
นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จชราภาพ เป็นหนึ่งในแผน การจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนไทย โดยจะให้ผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม สมัครใจส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 100 บาท/เดือน โดยรัฐบาลจะส่งเงินสมทบให้อีก 50 บาท/เดือน คาดว่าต้องใช้เงินงบประมาณอุดหนุน ปีละ 15,000 ล้านบาท และคาดว่าในปีแรก จะมีเงินกองทุน 40,000 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้การจัดต้องกองทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่อยู่นอกระบบการจ้างงานที่เมื่อถึงวัยเกษียณอายุจะได้มีเงินรายได้รองรับการครองชีพมากเท่าที่ควร ขณะที่อีกด้านจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนไทยที่มีการรวบรวมนำเงินออมเข้าลงทุน ซึ่งเป็นการสร้างฐานลูกค้าอีกกลุ่ม

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จชราภาพ ต้องออกเป็น พ.ร.บ.กองทุนชราภาพ เป็นการตั้งกองทุนรองรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน 100 บาท/เดือน และรัฐบาลจ่ายสมทบอีก 50 บาท/เดือน คาดว่าจะสามารถรองรับแรงงานนอกระบบเข้ากองทุน 20-24 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีแนวคิดที่จะให้มีผู้มีอยู่ในระบบประกันสังคม หรือระบบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเงินเข้ากองทุนดังกล่าวได้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันในระบบประกันสังคมมีระบบประกันชราภาพ โดยให้ผลตอบแทนเพียง 38%ของเงินเดือนสุดท้าย ขณะที่กองทุนบำเหน็จชราภาพจะจ่ายผลตอบแทน 2,800 บาท/เดือน สำหรับการจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน แต่ผลตอบแทนจะมากขึ้นอีกขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบ