กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: หมิ่นประมาท, ดูหมิ่น

Blogger
 1. #1
  นักการภารโรง สัญลักษณ์ของ บ่าวคนเดิม
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  ที่อยู่
  Amphoe Det Udom
  กระทู้
  3,766

  หมิ่นประมาท, ดูหมิ่น


  หมิ่นประมาท, ดูหมิ่น

  เรื่องคดีดูหมิ่นหมิ่นประมาทในทางอาญาและหมิ่นประมาทในทางแพ่งแตกต่างกันอย่างไร เพราะบางครั้งมีการแจ้งความฟ้องศาลให้ลงโทษจำคุกได้ แต่บางครั้งฟ้องเรียกแต่ค่าเสียหายกันอย่างเดียว


  การฟ้องให้ลงโทษจำคุกจะเป็นเรื่องของความรับผิดทางอาญา ส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายจะเป็นเรื่องของความรับผิดในทางแพ่ง ซึ่งการหมิ่นประมาทนั้นอาจเป็นทั้งความรับผิดในทางอาญาและทางแพ่ง หรืออาจเป็นเพียงความผิดฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้อย่างเดียว หรืออาจจะเป็นความรับผิดในทางอาญาอย่างเดียว ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทในทางอาญาและทางแพ่งนั้นมีมากมายใน ที่นี้จึงขออธิบายเพียงกว้าง ๆ ว่าการหมิ่นประมาทในทางแพ่งและหมิ่นประมาทในทางอาญานั้นโดยทั่วไปมีความ คล้ายกัน ซึ่งพอจะแยกความแตกต่างได้บ้างคือ

  1.ดูจากเจตนา กล่าวคือ ในทางอาญา การหมิ่นประมาทนั้นต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาเท่านั้น ดังนั้นถ้าเป็นการกระทำโดยไม่เจตนาหรือเป็นการกระทำโดยประมาทในความรับผิด ทางอาญาจะไม่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาท แต่หมิ่นประมาทในทางแพ่งนั้นนอกจากจะกระทำโดยเจตนาคือ จงใจกระทำแล้ว ในบางกรณีแม้เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการกล่าวหรือไขข่าว ก็อาจมีความผิดในทางแพ่งเรื่องละเมิดได้ แม้ว่าผู้กล่าวหรือไขข่าวจะไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายต่อชื่อ เสียงเกียรติคุณ และทางทำมาหาได้หรือทางเจริญของผู้อื่น

  2.ดูจากความที่กล่าวหรือไขข่าว กล่าวคือ การหมิ่นประมาทในทางแพ่งนั่นถ้าเป็นการพูดเรื่องจริง กล่าวหรือไขข่าวในข้อความที่เป็นจริงจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิด เพราะว่าหากเป็นเรื่องจริงผู้ถูกกล่าวถึงนั้นย่อมไม่ได้รับความเสียหาย แต่สำหรับความรับผิดทางอาญานั้น แม้ข้อความที่กล่าวนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็อาจเป็นความรับผิดทางอาญาได้ โดยจะเห็นได้จากในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 330 ที่ห้ามไม่ให้พิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือไม่จริง ถ้าหากคำกล่าวหรือข้อความที่กล่าวใส่ความนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวและการ พิสูจน์นั้นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชน

  3.ดูเรื่องความเสียหายที่ได้รับ ในทางอาญาผลของการใส่ความจะเป็นการเสียหายต่อชื่อเสียง ทำให้ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง แต่การหมิ่นประมาทในทางแพ่งนั้น กฎหมายจะกำหนดความเสียหายไว้กว้างกว่าคือ นอกจากจะเป็นการเสียหายต่อชื่อเสียงแล้ว ยังรวมถึงความเสียหายต่อทางทำมาหาได้ เกียรติคุณหรือทางเจริญด้วย

  นอกจากนี้ในความรับผิดทางอาญานั้น บางครั้งการพูดดูถูกผู้อื่นอาจเป็นเพียงการดูหมิ่นอันเป็นเพียงความผิดที่มี โทษเพียงเล็กน้อยซึ่งเรียกว่า ความผิดลหุโทษ คือ ความผิดฐานดูหมิ่นนั้นจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โดยการกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเหยียดหยามบุคคลอื่น แต่ไม่ถึงกับทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณเพราะคำดู หมิ่นนั้นไม่อาจจะเป็นความจริงได้ ได้แก่คำด่าต่าง ๆ เช่น คำว่า ไอ้สัตว์เดรัจฉาน ไอ้เ-้ย ไอ้ผีปอบ ฯลฯ หรืออาจเป็นอาการดูหมิ่นต่าง ๆ เช่น การแลบลิ้นใส่ การยกเท้าแสดงอาการไม่สุภาพ ฯลฯโดยไม่ต้องเป็นการกล่าวต่อบุคคลที่สาม


  แต่ถ้าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญาแล้วจะต้องมี องค์ประกอบสำคัญเข้ามาอีกประการหนึ่งคือ ต้องเป็นการยกข้อเท็จจริงขึ้นมากล่าวอ้างต่อบุคคลที่สามด้วย ซึ่งจะทำให้บุคคลที่สามได้เห็นพฤติกรรมการกระทำของบุคคลนั้น และความผิดฐานหมิ่นประมาทในทางอาญานั้นโทษจะหนักกว่าคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.


  www.dtl-law.com
  ขอบพระคุณสมาชิกและทีมงานที่เคารพรักทุกท่าน

 2. #2
  อุ้มลูกตามเมีย
  Guest
  รู้ไว้ใช่ว่าครับ อยากเรียนกฏหมายเดน้อ

 3. #3
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,938
  ขอบคุณบ่าวคนเดิมครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมเด้อครับ พอดีเพิ่งไปค้นมาพอดี มีคนตัดหน้าตั้งกระทู้ก่อนแมะ (อิ อิ)

  ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 326 ระบุถึงการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทไว้ว่าจั่งซี่ครับ พี่น้องบ้านมหาที่รักทุก ๆ ท่าน (เว่าปานตอนเป็นดีเจ หุ หุ เอิ๊ก ๆ ๆ )

  ?ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียงถูก ดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ?

  การหมิ่นประมาท ที่จะเป็นความผิดที่มีโทษ ทางอาญานั้น จะต้องมีการกระทำที่สำคัญ คือ ?ใส่ความ? ความหมายที่ได้บัญญัติไว้ โดยพจนานุกรมฉบัรราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2493 ให้ความหมายไว้ว่า พูดหาเหตุ หรือ กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย พะนะ ๆ ๆ

  ตามความหมายที่ชาวบ้านธรรมดา พี่น้องบ้านเฮา เข้าใจกัน ก็คือการใส่ความแก่กัน หรือการใส่ร้ายป้ายสี เขาหาว่า ๆ ๆ ๆ นั่นล่ะครับ และรวมไปถึงการแสดงข้อความ หรือรวมไปถึงการตั้งกระทู้ใส่ร้ายหรือแสดงข้อความที่ไม่เป็นความจริง กะถือว่าหมิ่นประมาทคือกัน ฉะนั้นจงระวังให้ดี อย่าเฮ็ดด้วยความคึกคะนองเด้อ เห็นข่อยกรี๊ดดดด ๆ ๆ ๆ ข่อยบ่แมนเด้อ ฮ่า ๆ ๆ ๆ กรี๊ดดดด (น้านนนน)

  แต่ข้อเท็จจริงตามกฏหมายข้อความที่กล่าวแก่บุคคลอื่นนั้น ถึงแม้ว่าข้อความที่กล่าวนั้นเป็นความจริงกะตามครับพี่น้อง ที่เว่าออกไปนั้นก็ผิดกฎหมายมีโทษได้คือกัน

  คำว่าการ ?ใส่ความ? นั้น ในทางกฎหมายบ่ได้จำกัดแต่ว่าเอาเรื่องจริงหรือไม่จริงไปใส่ร้ายเขาเด้อ แต่มุ่งเอาประเด็นที่ว่า "เจ้าได้เว้าหรือบ่ได้เว้า" และต้องมีการยืนยันข้อเท็จจริงเด้อ (นั่งยันกะบ่ได้ ต้องยืนยัน ฮ่า ๆ ๆ) ว่า เป็นข้อความแน่นอนเป็นเหตุให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียงด้วยประการต่าง ๆ อีหลีบ้อ เช่น

  ดำ..บอก ...แดง ว่า มีข่าวลือว่าขาว เป็นชู้กับเมียนายเขียว แม้ดำจะเชื่อว่าไม่จริง หรือเป็นความจริงก็ตาม ดำ...ก็ผิดฐานหมิ่นประมาทแล้ว (น้านนนน)

  การหมิ่นประมาทต้องเป็นการกล่าว ?ใส่ความ? ?ผู้อื่น? ต่อ ?บุคคลที่สาม? (บุคคลที่สี่บ่ได้เด้อ หุหุ) ฉะนั้นจะเข้าข่ายจะต้องมีบุคคลสามฝ่าย คือ

  1. ผู้กล่าว (ผู้พูด)

  2. ผู้อื่น (ผู้ถูกใส่ความ)

  3. บุคคลที่สาม (คู่สนทนา)


  เช่น ดำ (ผู้พูด) บอกแดง (คู่สนทนา) ว่า แดง (คู่สนทนา) ได้ขโมยของเขียว "ไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท" เพราะไม่มีบุคคลที่สาม

  แต่ถ้าดำ (ผู้เว่า) บอกเหลือง (คู่สนทนา) ว่า แดงขโมยของเขียว ดำผิดฐานหมิ่นประมาท
  แล้ว เพราะเหลืองเป็นบุคคลที่สาม

  เมื่อมีการกล่าว การใส่ความ บุคคลที่สามแล้ว ประการสุดท้ายที่จะเป็นผิดฐานหมิ่นประมาทได้นั้น..... ตั้งใจฟังให้ดี ๆ เด้อ ตอนนี้

  การใส่ความต้องทำให้ผู้ถูกใส่ความเสียหาย ไม่ว่าจะเสียหายในชื่อเสียง ถูกคนอื่นดูหมิ่น ถูกเกลียดชังก็ได้ จั่งสิถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเด้อพี่น้อง c06:

  โปรดฟังอีกครั้ง c06: จะเป็นผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องมีการกระทำดังนี้
  1. ใส่ความผู้อื่น
  2. ต่อบุคคลที่สาม
  3. ทำให้ผู้อื่นเสียหายในชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง

  ดังนั้นหมิ่นประมาท ส่วนใหญ่เป็นการด่าว่าหรือทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ที่ถูกหมิ่นประมาทเสียหายในเรื่องดังต่อไปนี้ เช่น การทำผิดศีลธรรม (เช่นการประพฤติเสื่อมเสียทางด้าน ชู้สาว) การประพฤติผิดอาญา (เช่น ลักทรัพย์ผู้อื่น) การประพฤติเสื่อมเสียทางด้านหน้าที่การงาน (เช่นทุจริตในหน้าที่การงาน) และ การเงิน(เช่น เป็นคนมีหนี้สินมาก ยืมเงินแล้วไม่ใช้ ) เป็นต้น

  แต่การดูหมิ่น คือ การดูหมิ่นซึ่งหน้า เป็นการพูดด้วยความเกลียดชังตัวผู้โดนด่า เป็นการด่ากันจะ ๆ เลย เคยเห็นแม่ค้าด่ากันแถว ๆ ตลาดสดบ่ครับ ฮ่า ๆ ๆ ๆ จะด่าข้างหน้า (หรือข้างหลังก็ได้ อิ อิ) แต่ขอให้จะ ๆ เช่น จุด ๆ ๆ จุด ๆ ๆ ๆ และ จุด ๆ ๆ ๆ (โอ้ยยย โดนเซ็นเซอร์) เป็นต้น


  อย่าเข้าใจผิดเด้อ ข่อยบ่ได้จบกฎหมายเด้อ ข่อยเกือบสิจบซือ ๆ เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ ๆ

  ถ้าอยากรู้แท้ ๆ ต้องไปถามหนุ่มนิติกร เด้อ เลาจบกฎหมายมา

  ข่อยกำลังสิไปเรียนวิชา "กฎหมู่" อยู่เด้อ (กฎหมู่บ้านมหา คุ้มสามเสน นั่นแหล่ว ฮ่า ๆ ๆ ๆ เอิ๊ก ๆ ๆ ๆ

  ฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ

  ที่มา : กฎหมายชาวบ้าน, กฎหมายน่ารู้, กฎหมายใกล้ตัว (ค้นหาโลดครับ อ่านไว้บ่เสียหลายครับ ดีกว่าเบิ่งบอลอีก อิ อิ แต่บ่ดีกว่าเบิ่งมวยดอก ฮ่า ๆ )
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย พล พระยาแล; 28-05-2009 at 20:56.

 4. #4
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ บ่าวนิติกร
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  กระทู้
  163
  สุดยอด อาวพล พระยาแล อธิบายได้ แน่น ชัดเจน เข้าใจง่าย


  ขอเพิ่มพอเป็นพิธี
  - หมิ่นประมาท เป็นความผิดทางแพ่ง ครับ
  เสียหายหลายเสียหายน้อย ฟ้องกันเอาเองครับ

  - ดูหมิ่น เป็นความผิดทางอาญา แต่โทษบ่อหลาย
  เพิ่นว่าเป็นละหุโทษ จำคุกกะบ่อเกินเดือน ปรับกะบ่อเกินพันบาท

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •