บทร้อยกรองแห่งฤดูใบไม้ร่วง


บทร้อยกรองแห่งฤดูใบไม้ร่วง1

ค่ำคืนนี้
สายลมที่แผ่วพัด
ช่างเย็นชื่นจริงหนอ
จันทร์แจ่มบนท้องฟ้าเล่า
ก็สาดส่องสวยงามนัก
มาเถิดพวกเรา
มารื่นเริงหรรษา
รับวัยชรา
ที่จะมาเยี่ยมกราย
2

ถัดจากวันนี้ไป
ราตรีกาลคงหนาวเหน็บ
กว่าที่เคยเป็นมา
ฤดูใบไม้ร่วงกำลังผ่านไป
คืนนี้ฉันนั่งปะซ่อมเสื้อคลุมเก่า
สำหรับใช้ในฤดูหนาว
ที่จะมาเยือนในอีกไม่กี่วันนี้
นอกกระท่อมออกไป
แมลงฤดูใบไม้ร่วง
กรีดเสียงงึมงำ
ส่องมาจากป่าหญ้ามืดมิด3

สำหรับบุคคลผู้ดำรงตนอย่างสมถะ
ภายในกระท่อมน้อย
กลางป่ากว้างและเขาสูง
สิ่งที่จะเป็นเพื่อน
ในชีวิตอันสุขสงบของเขา
ย่อมได้แก่ดวงเดือนบนท้องฟ้า
มวลบุปผาสะพรั่งไพร
และขุนเขาเคลียปุยเมฆ
ที่งดงามสุดพรรณนา
บทร้อยกรองแห่งฤดูใบไม้ร่วง....................................................


รวบรวมจากหนังสือ รอยรำลึกที่ผ่านเลย

?รอยรำลึกที่ผ่านเลย? รวมบทกวีเซนของเรียวกัน เป็นบันทึกความรู้สึกและ
อารมณ์ขณะใช้ชีวิตบั้นปลายเพียงลำพัง ณ ชนบทแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เมื่อ
สองร้อยกว่าปีที่ผ่านมา

งานเหล่านี้ แฝงไว้ด้วยความเศร้า ความอ้างว้าง ความชื่นบาน ตลอดจน
ความคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาในชีวิตอันยาวนาน

ทัศนะของพุทธศาสนา ได้จำแนกวิถีชีวิตมนุษย์ ออกเป็น 2 สายทางใหญ่ ๆ

สายทางแรก คือ แนวทางของบุคคลผู้ปล่อยตัวให้เลื่อนไหลไปกับ
กระแสสังคมอันเชี่ยวกราก ชีวิตเช่นนี้จะเต็มไปด้วยการต่อสู้ แย่งชิง
ฉกฉวย สิ่งที่สังคมยอมรับว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ได้แก่ เกียรติยศ
ความมั่งคั่ง ซึ่งมีคนเลือกเดินแน่นขนัดทั้งกลางวันและกลางคืน

ส่วนอีกสายทางหนึ่ง คือ แนวทางของผู้มองเห็นความไม่เป็นแก่นสารของ
การแสวงหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น บุคคลเช่นนี้จะปลีกตัวออกมาจากการต่อสู้
แย่งชิง มาดำรงตนอยู่ด้วยความสันโดษในอาชีพอันสุจริต สะอาด อุทิศตน
เข้าหาความดีงามของชีวิต ซึ่งมีคนเลือกเดินเพียงหยิบมือเดียว
เรียวกัน พระเซนเจ้าของบทกวี คือ หนึ่งในจำนวนคนอันน้อยนิดนั้น

กวีนิพนธ์ชุด ?รอยรำลึกที่ผ่านเลย? นี้เป็นงานสืบเนื่องจากกวีนิพนธ์
ชุด ?คืนฟ้าฉ่ำฝน?
อ้างอิง : หนังสือ ?รอยรำลึกที่ผ่านเลย? บทกวีเซนของ เรียวกัน
พระมหาสมภาร พรมทา แปลและเรียบเรียง
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม 2526
[radio]http://www.freewebs.com/mummy001/0002%20Kounrung%20Karawan.wma[/radio]