เศรษฐีมีเงินเศรษฐีมีมากด้วย...........เงินตรา
จ่ายทรัพย์สร้างเคหา......ใหญ่ได้
ยาจกขาดทรัพยา..........สร้างบ่ได้เลย
แต่ความดีไซร้..............อาจสร้างเสมอกัน

ฉันใดกุลบุตรผู้..............ศึกษา
คนหนึ่งซื้อตำรา.............มากได้
อีกคนขาดทรัพยา..........ซื้อบ่ได้เลย
แต่ความเพียรไซร้..........อาจสู้เสมอกัน

อันความเพียรอีกทั้ง........ความดี
สองสิ่งในโลกมี.............กีดกั้น
เป็นสิทธิเสรี.................สำหรับ
ปวงประชาทุกชั้น............เสกสร้างใส่ตน
มิถุนายน ๒๔๙๕
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล