วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

มณฑปหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภายในมณฑป
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปหล่อหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

คาถาโปรดสัตว์หลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

วังปลาหน้าวัดในแม่น้ำน้อย
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

บรรยากาศหน้าวัดริมแม่น้ำน้อย
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา