วันนี้ในอดีต วันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ.2399 หมอมัตตู มิชชันนารีชาวอเมริกัน ได้เป็นกงสุลประจำประเทศไทยคนแรก ในสมัยรัชกาลที่ 4


วันนี้ในอดีต วันที่ 29 พฤษภาคม
ตัวอย่างจดหมายของมิชชันนารีที่ส่งจากกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๑พฤศจิกายน พ.ศ.๑๘๓๖ ถึงเมืองโรเชสเตอร์
เมื่อวันที่ ๙ เมษายนพ.ศ.๑๘๓๗พ.ศ.2460 วันเกิดของ จอห์น เอฟ.เคนเนดี้ (John F.Kennedy) ประธานาธิบดี คนที่ 35 ของสหรัฐ เขาเกิดที่บรูคไลน์ มลรัฐแมสซาชูเสสท์ แต่งงานเมื่ออายุได้ 38 ปี ขณะที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เขาได้รับเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ.2503 เขาถูกลอบสังหาร ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2506

วันนี้ในอดีต วันที่ 29 พฤษภาคม

วันนี้ในอดีต วันที่ 29 พฤษภาคมพ.ศ.2496 พันเอก เซอร์ จอห์น ฮันท์ (Sir John Hunt) และเซอร์เอ็ดมัน ฮิลลารี (Sir Edmund Hilary) คณะไต่เขาชาวอังกฤษ พร้อมด้วย เทนสิงห์ นอรเคย์ นักปีนเขาเผ่าเชอปา ผู้นำทาง ได้ปีนขึ้นถึงยอดเขาเอฟเวอเรสต์ อันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ของเทือกเขาหิมาลัย สำเร็จเป็นคณะแรก

วันนี้ในอดีต วันที่ 29 พฤษภาคม