กำลังแสดงผล 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

หัวข้อ: เสียงสะท้อนผู้หญิงไทยสิทธิของผู้หญิง

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  9,603
  บล็อก
  197

  เสียงสะท้อนผู้หญิงไทยสิทธิของผู้หญิง


  เสียงสะท้อนผู้หญิงไทย
  ต่อการเมืองกับสิทธิของผู้หญิง
  เอแบคโพลล์: เสียงสะท้อนของผู้หญิงไทย ต่อการเมืองกับสิทธิของผู้หญิง และสื่อมวลชนของสังคมไทย


  ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน(Academic
  Network for Community Happiness Observation and Research, ANCHOR) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเรื่อง เสียงสะท้อน
  ของผู้หญิงไทย ต่อการเมืองกับสิทธิผู้หญิง และสื่อมวลชนของสังคมไทย กรณีศึกษาตัวอย่างผู้หญิงไทยอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่


  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี จันทบุรี ราชบุรี เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สกลนคร ชุมพร พัทลุงและสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 1,355 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2552 พบว่า

  เมื่อถามกลุ่มผู้หญิงที่ถูกศึกษาครั้งนี้ถึงความเห็นต่อ
  เจตนารมณ์ความต้องการของประชาชน
  ควรเป็นรากฐานสำคัญของอำนาจของรัฐบาล

  พบว่า
  ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.8 ค่อนข้างเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างมาก
  ในขณะที่ร้อยละ 7.0 ไม่ค่อยเห็นด้วย ถึงไม่เห็นด้วยเลย
  และร้อยละ 5.2

  ระบุเฉยๆ ต่อประเด็นนี้

  เมื่อถามถึงที่มาของคนที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี
  พบว่า
  กลุ่มผู้หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.1
  เห็นว่า นายกรัฐมนตรีควรมา จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง

  ร้อยละ 8.4 เห็นว่าควรผ่านกระบวนการอย่างอื่น
  ร้อยละ 6.5 ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

  นอกจากนี้

  ร้อยละ 76.5 ต้องการให้รัฐบาลสนใจความรู้สึกนึกคิดของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
  ร้อยละ 13.2 คิดว่า เลือกตั้งเสร็จแล้ว ก็ แล้วกันไปถือว่าจบสิ้น
  การใช้สิทธิของประชาชน
  ร้อยละ 10.3 ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

  แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มผู้หญิงที่ถูกศึกษาครั้งนี้ได้ให้
  คะแนนว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการปกครองตามความต้องการของ
  ประชาชนคนไทยได้อย่างแท้จริงมากน้อยเพียงไร

  พบว่า
  จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ค่าคะแนนเฉลี่ยได้เพียง 5.50 คะแนน


  เมื่อถามถึงการให้ความสำคัญต่อประเด็นสำคัญต่างๆ บางประการ

  พบว่า
  ร้อยละ 88.1 ระบุให้ความสำคัญต่อการที่ผู้หญิงควร
  มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย

  ร้อยละ 80.7 เห็นว่าควรมี ?รัฐมนตรีหญิง? ในรัฐบาลมากขึ้น
  ร้อยละ 79.2 เห็นว่าควรมี ผู้หญิง ในรัฐสภา เพิ่มมากขึ้น

  ที่ร้อยละ 76.2 ระบุ คนเชื้อชาติต่างๆ ในสังคมไทยควรได้รับการปฏิบัติอย่างเ
  ท่าเทียมกัน เช่นเรื่อง การทำงาน การศึกษา และ การเข้าถึงระบบบริการ
  ด้านสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น

  ร้อยละ 72.1 ระบุสื่อมวลชนควรมีอิสระในการเสนอข่าวและความคิดได้โดยรัฐบาลไม่สามารถ เข้ามาควบคุม


  อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจพบว่า เมื่อเปรียบเทียบตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา
  เมื่อเทียบกับสิทธิที่ผู้ชายได้รับจากสังคม

  ตัวอย่าง
  ร้อยละ 1.6 ที่เห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิมากกว่าผู้ชาย
  ร้อยละ 49.3 เห็นว่าผู้หญิงไทยมีสิทธิเพิ่มขึ้นมาก
  ร้อยละ 33.4 เห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิเพิ่มขึ้นบ้าง เพียงเล็กน้อย
  ร้อยละ 7.8 เห็นว่าเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
  ร้อยละ 1.7 เห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิน้อยลง
  ร้อยละ 1.4 เห็นว่าผู้หญิงมีสิทธิน้อยลงมาก
  ร้อยละ 4.8 ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ

  ผู้หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.4 เห็นว่ารัฐบาลควรพยายาม
  ให้มากขึ้นที่จะเข้ามาดูแลป้องกันไม่ให้มีการดูถูก
  เพศหญิงในสังคมไทย

  ร้อยละ 7.1 เห็นว่า รัฐบาลพยายามอย่างเพียงพอแล้ว
  ร้อยละ 16.5 ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ  แต่ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความรู้สึกต่อผู้หญิงที่หย่ากับสามี

  พบว่า
  ตัวอย่างผู้หญิงร้อยละ 41.6 รู้สึกแย่
  ร้อยละ 42.7 ไม่รู้สึกแย่
  ร้อยละ 15.7 ไม่แน่ใจ


  เมื่อถามถึงสิทธิการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
  พบว่า

  ร้อยละ 45.8 เห็นว่า สื่อมวลชนมีสิทธิเสนอข่าวใดๆ
  โดยปราศจากการควบคุมของรัฐบาล

  ร้อยละ 37.3 เห็นว่า รัฐบาลมีสิทธิห้ามสื่อมวลชนเสนอข่าวที่กระทบ
  ต่อความมั่นคงทางการเมือง

  ร้อยละ 16.9 ไม่ทราบ ไม่แน่ ใจ

  นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ

  ตัวอย่าง
  ผู้หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.6 เห็นว่า คนไทยควรมีสิทธิที่จะอ่านข้อมูล
  ข่าวสารอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ต

  ร้อยละ 9.5 เห็นว่ารัฐบาลควรมีสิทธิจะห้ามคนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  บนอินเทอร์เน็ต

  ร้อยละ 12.9 ไม่แน่ใจ


  ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า
  เสียงสะท้อนของผู้หญิงต่อ การเมือง สิทธิของผู้หญิง
  และสื่อมวลชนครั้งนี้ น่าจะเป็นข้อมูลให้กับ องค์กรต่างๆ หน่วยงาน
  ของรัฐและกลุ่มผู้หญิงไทยเองใช้ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่
  ความสมดุลของสังคมไทยในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกัน
  ของ เพศ และชาติพันธุ์ โดยอาจเริ่มจากในครอบครัว ไปสู่ชุมชน
  องค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล
  แต่ที่สำคัญคือ เมื่อผู้หญิงได้ก้าว สู่ตำแหน่งและบทบาทสำคัญแล้ว
  ต้องเร่งแสดงผลงานให้จับต้องได้โดยใช้ความเป็นผู้หญิง
  ในการเชื่อมประสานความรักความสามัคคีของคนในชาติ
  ความใส่ใจในความทุกข์ยากของประชาชนทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วฉับไว
  และเท่าเทียม แสดงออกให้สังคมเห็น ?คุณธรรมของความเป็นมารดา?
  ที่พร้อมให้อภัย และรักเป็นห่วงบุตร พร้อมแบกภาระไว้เต็มหัวอกอย่างลึกซึ้งต่อไป


  เอแบคโพลล์ -- อังคารที่ 1 มิถุนายน 2009


  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 03-06-2009 at 05:16.

 2. #2
  ดูแลตรวจสอบเนื้อหา สัญลักษณ์ของ pcalibration
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  เมืองฉะเชิงเทรา(แปดริ้ว)
  กระทู้
  1,994
  บล็อก
  1
  จริงอยู่สิทธิความเท่าเทียมอาจจะมีเพิ่มขึ้น
  แต่ก็เป็นแค่เพียงนามธรรมที่บันทึกไว้เท่านั้น
  ที่เป็นรูปธรรมผู้หญิงยังเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำอยู่

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •