ตู้เย็นพลังแม่เหล็ก
ตู้เย็นพลังแม่เหล็ก ประหยัดไฟฟ้าไร้สารกัดกร่อนชั้นโอโซน
เราเกือบจะมีตู้เย็นและเครื่องปรับ อากาศพลังแม่เหล็ก อันไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สิ่งแวดล้อมได้ใช้กัน ในเวลาอีกไม่นานนี้
เทคโนโลยีตู้เย็นแม่เหล็ก จะเป็นทางเลือกที่เป็นคุณแก่สิ่งแวดล้อม ต่างจากตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้เครื่องอัดอากาศที่ต้องใช้ก๊าซอย่างในปัจจุบัน นอกจากจะประหยัดพลังงานมากกว่าระบบที่ทรงประสิทธิภาพ ที่สุดของทุกวันนี้ ลงได้มากระหว่างร้อยละ 20-30 แล้ว มันยังไม่ต้องใช้สารเคมีซึ่งมีฤทธิ์กัดทำลายชั้นโอโซนอีกด้วย
ตู้เย็นพลังงานแม่เหล็กทำงานโดยใช้ การสร้างสนามแม่เหล็ก กับวัตถุแม่เหล็ก แบบที่มีอนาคตมากที่สุดจะเป็นโลหะผสม เมื่อเกิด ความร้อนขึ้น ใช้น้ำระบายความร้อนออก ทำ ให้วัตถุนั้นกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ยิ่งเมื่อนำเอาสนามแม่เหล็กออก มันจะยิ่งเย็นลงอีก และนักวิจัยหวังจะเอาคุณสมบัติในการทำความเย็นนี้ไปใช้งานกับอุปกรณ์ทำความเย็นทั้งหลาย.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐ