ตัวอย่าง : ชื่อ Richard ก็มีตัวอักษรดังนี้ R I C H A R D


แต่ละตัวอักษรก็จะบอกความเป็นตัวคุณได้เลย ไม่เชื่อ!! ต้องไปลอง

A..แม้จะกังวลใจแต่คุณก็วางท่าทีสงบ ควบคุมตัวเองได้ดี โดยที่คนอื่นไม่รู้เลยสักนิด
B..ระวังตัวเสมอเวลาพบเจอผู้คนใหม่ ๆ
C..มีความสามารถพิเศษในตัว แต่มักไม่กล้าแสดงออก
D..เป็นคนเชื่อใจคนยาก
E..เป็นคนที่ตื่นตัวเสมอ
F..เป็นที่รักของทุกคน
G..เป็นคนที่อ่านคนเก่ง
H..ไม่ใช่นักตัดสินที่ดี
I..เป็นคนอารมณ์เสียง่าย
J..ขี้อิจฉา
K..ชอบลองทำอะไรใหม่ ๆ
L..คำว่ารัก ยากนักที่คุณจะเข้าใจ
M..ความสำเร็จมาหาคุณง่าย
N..เมื่อถึงเวลางาน คุณก็ตั้งใจทำเต็มที่ แต่เมื่อถึงเวลาพักคุณก็เต็มที่เหมือนกัน
O..ใจกว้าง
P..ขาดความเข้าใจคนอื่น มักสนใจแต่เรื่องตัวเอง
Q..เสแสร้ง
R..ชอบเข้าสังคม
S..ค่อนข้างใจแคบ
T..มีทัศนคติที่ดี
U..อยากให้ตนเองเท่าเทียมกับคนอื่น
V..ระวังการใช้ถ้อยคำมาก
W..รักความเป็นส่วนตัว
X..ไม่ชอบให้ใครสั่ง
Y..ใคร ๆมักบอกว่าคุณเป้นสาเหตุแห่งความยุ่งยาก
Z..ไม่ยอมแพ้ใครเรื่องจาก Forward Mail

เครดิต : sanook.com