เห็ดสกุลนางรม
(เห็ดนางฟ้า, เห็ดนางรม,
เห็ดนางฟ้าภูฐาน, เห็ดเป๋าฮื้อ)
เห็ดนางฟ้า


เห็ดสกุลนางรม


เป็นเห็ดนางรมชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดแถบภูเขาหิมาลัยซึ่งมีอากาศชื้นและเย็น ในธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่ผุพัง บางครั้งพบว่าขึ้นกับต้นไม้ที่เป็นๆ มีดอกหนาปานกลาง เนื้อแน่น ขนาดไม่ใหญ่และสีไม่คล้ำเท่ากับเห็ดเป๋าฮื้อ รสชาติดี สามารถเป็นอาหารทดแทนโปรตีนได้ เป็นเห็ดที่ใช้อาหารแทบทุกประเภทที่เป็นเซลลูโลสได้อย่างกว้างขวาง เช่น ขี้เลื่อย ซังข้าวโพดละเอียด กากอ้อย ขุยมะพร้าว ฟาง เป็นต้น ควรเพาะเลี้ยงในหน้าหนาว
เห็ดนางรมเห็ดสกุลนางรม


เห็ดสกุลนางรมมีพื้นเพเดิมมาจากสหรัฐและยุโรป ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับเห็ดมะม่วง เห็ดขอนขาว ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ตามต้นไม้ที่เน่าเปื่อย ผุพัง ซึ่งมักจะเกิดดอกอ่อน ๆ มาบริโภคอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคในฤดูฝน แต่เห็ดนางรมสามารถเพาะให้เกิดดอกได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง คือประกอบไปด้วย ธาตุอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน รวมทั้งแร่ธาตุและวิตามินที่อยู่ในเห็ดนางรมหลายชนิด
เห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือ เห็ดนางรมภูฐาน

[img http://www.thaionlinemarket.com/picproduct/11-96/thumbnailshow242399.jpg[/img]


[img] http://www.tantee.net/board/user/pic...0144000201.jpg [/img]เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนต้นไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว เจริญเติบโตได้เร็วมาก ซึ่งพบที่ประเทศภูฐาน เป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดนางฟ้า ทำการคัดเลือกโดยอาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล เมื่อครั้งที่ไปดำรงตำแน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ ประเทศภูฐาน ท่านได้รับเชิญจากองค์การอาหารแห่งสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดประจำประเทศภูฐาน ได้รวบรวมและคัดเลือกส่งกลับเมืองไทยเพื่อให้ทดลองซ้ำให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง ความดีเด่นของเห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเส้นใยเจริญได้ดี และเร็วมาก ทั้งในอาหารวุ้นและหัวเชื้อเมล็ดธัญพืช เส้นใยเจริญบางในระยะแรกแล้วจะรวมตัวกันหนาขึ้นเดินเต็ม แต่หัวเชื้อบริสุทธิ์ จะมีการอ่อนตัวเร็วมาก หากทำการต่อเชื้อบ่อย ๆ ครั้ง และสิ่งที่เด่นกว่าเห็ดชนิดอื่นคือการออกดอกเห็ดเร็ว ระยะช่วงห่างของการออกดอกสั้น มีความสามารถในการใช้อาหารสูง ถ้าใส่อาหารมากผลผลิตก็มาก มีความต้านทานราสีเขียวและราสีดำสูงสามารถเพาะได้ตลอดปี
เห็ดเป๋าฮื้อ


เห็ดสกุลนางรม

เห็ดสกุลนางรม


เป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรม โดยธรรมชาติเห็ดชนิดนี้จะเกิดขึ้นทั่วไป ในสภาพอากาศร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย จีน พม่า ลาว และภูฐาน เนื่องจากเห็ดเป๋าฮื้อมีโครงสร้างที่แน่นมีรสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ ในปี พ.ศ 2515 บริษัทอาหารสากล ได้นำผู้เชี่ยวชาญ และเชื้อเห็ดเป๋าฮื้อมาจากประเทศไต้หวัน ทำการเพาะเห็ดชนิดนี้เพื่อส่งโรงงานกระป๋องของบริษัทได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เห็ดชนิดนี้จึงถูกจำหน่ายทั่วไปในตลาดสด ของลำปาง และเชียงใหม่
่ในเวลานั้นเห็ดเป๋าฮื้อจะมีราคาสูงมาก คือประมาณกิโลกรัมละ 80-100 บาท เนื่องจากราคาเห็ดชนิดนี้สูง จึงทำให้มีผู้ต้องการผลิตเห็ดชนิดนี้เป็นจำนวนมากขึ้นจึงทำให้ราคาถูกลงมา และทำให้เห็ดเป๋าฮื้อแพร่หลายยิ่งขึ้น จนมีผู้ลงทุนขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับในปัจจุบันในแถบภาคอีสานตอนบน