ไทยติดหวัด2009ล่าสุดเพิ่ม3ราย
นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงความคืบหน้าการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ว่า สธ. ได้ประกาศขึ้นทะเบียนพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ในประเทศไทยเพิ่มอีก 3 ราย นับเป็นรายที่ 11, 12 และ 13 โดยรายที่ 11 เป็นหญิงอายุ 20 ปี เดินทางไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 และเดินทางกลับถึงไทยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เริ่มป่วยด้วยอาการไอ มีเสมหะ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 ได้ส่งตัวอย่างเสมหะตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจยืนยันเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ขณะนี้อาการทั่วไปดีขึ้น ไข้ลดลงแล้ว