ป.อาญา ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ม.๓๙๓ ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า เป็นการกระทำเหยียดหยามเกียรติ โดยทำให้ผู้ถูกกระทำรู้ได้หรือทราบได้ขณะมีการกระทำในทันใดนั้นเอง กล่าวคือ เพียงแต่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงถ้อยคำให้ผู้ถูกกระทำได้ยินหรือทราบในทันใดนั้นเองก็เป็นความผิดแล้ว ไม่จำต้องกระทำต่อหน้าหรือแม้แต่จะไม่ได้กล่าวต่อหน้าแต่ผู้ถูกกระทำได้ยินถ้อยคำที่ผู้กระทำกล่าวหรือได้ทราบขณะมีการกระทำ ย่อมเป็นความผิด ดังนั้น การดูหมิ่นผู้อื่นผ่านทางโทรศัพท์จึงเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๓

ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความไปให้ผู้กล่าวหาทางโทรศัพท์มือถือรวม ๑๒ ข้อความ ต่อมาทางผู้กล่าวหาและผู้ต้องหาต่างฝ่ายได้โทรศัพท์ติดต่อกัน ซึ่งผู้ต้องหาได้ด่าว่าผู้กล่าวหาหลายประโยคโดยข้อความที่ผู้ต้องหาส่งไปและคำด่ามีลักษณะเป็นการดูหมิ่นผู้กล่าวหา ผู้กล่าวหาจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า
คดีมีปัญหาให้อัยการสูงสุดชี้ขาดว่า การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือไม่ อัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าเป็นการกระทำเหยียดหยามเกียรติ โดยทำให้ผู้ถูกกระทำได้รู้หรือทราบได้ขณะมีการกระทำขณะมีการกระทำในทันใดนั่นเอง กล่าวคือ เพียงแต่กล่าวถ้อยคำหรือแสดงถ้อยคำให้ผู้ถูกกระทำได้ยินหรือได้ทราบในทันใดนั้นเองก็เป็นความผิดแล้ว ไม่จำต้องกระทำต่อหน้าหรือแม้จะไม่ได้กล่าวต่อหน้าแต่ผู้ถูกกระทำได้ยินถ้อยคำที่ผู้กระทำกล่าวหรือได้ทราบขณะที่การกระทำย่อมเป็นความผิดฐานนี้ ดังนั้น การดูหมิ่นผู้อื่นผ่านทางโทรศัพท์ย่อมเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า จึงชี้ขาดให้ฟ้องผู้ต้องหา ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๙๓

ก็ต้องระวังเด้อครับเด้อหากพอได้ข่าวว่าแฟนไปมีกิ๊กหรือมีผู้สาวมามักสามีก็อย่าโทรศัพท์ไปด่าเพินหรือส่งsmsไปด่าเขาที่เป็นการเหยียดหยามเกียรติ ก็อาจจะโดนข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน่าก็ได้เด้อ