วันนี้ในอดีต 12 มิถุนายน


พ.ศ.2352 วันเกิดของ ชาร์ล คิงสเลย์ นักเขียนนวนิยายชาวอังกฤษ เรื่อที่มีชื่อเสียงของเขาคือเรื่อง Westword Ho ซึ่งเป็นเรื่องการผจญภัย ในสมัยพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงรับถนนสุรวงศ์ และถนนเดโช ไว้เป็นถนนหลวง ถนนทั้ง 2 สายนี้ พระยาสีหราชเดโชไชย ได้ซื้อที่ดินไว้สองสาย เมื่อทำถนนเสร็จแล้วได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อใช้เป็นถนนสาธารณะ


วันนี้ในอดีต  12 มิถุนายนพ.ศ.2441 วันประกาศเป็นสาธารณะรัฐ ของประเทศฟิลิปปินส์ และถือเป็นวันชาติ


วันนี้ในอดีต  12 มิถุนายน


วันนี้ในอดีต  12 มิถุนายนพ.ศ.2483 ประเทศไทยทำสัญญา ไม่รุกรานกับอังกฤษและฝรั่งเศสที่กรุงเทพ และลงนามในสัญญา ไม่รุกรานกับญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น


พ.ศ.2510 รัสเซียส่งดาวเทียม วีนัส 4 (Venus IV) ขึ้นสู่วงโคจร เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับอุณหภูมิ ตอนกลางวันของดาวพระศุกร์พ.ศ.2511 รัสเซียส่งดาวเทียม คอสมอส 226 (Cosmon 226) ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อการอุตุนิยมวิทยา


วันนี้ในอดีต  12 มิถุนายน