สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ


สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ


จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ (Henry VIII of England ? พ.ศ. 2034-2090 ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 2052-2090) ประสูติที่พระราชวังกรีนิช ลอนดอน ใน ราชอาณาจักรอังกฤษ

เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเฮนรีที่ 7 ทันทีที่เสด็จขึ้นครองราชย์ได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแคเธอรีนแห่งอารากอน
ซึ่งเป็นหม้ายของพระเชษฐาอาเธอร์

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษทรงครองราชย์

ในเวลาเดียวกันกับระหว่างรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) กับพระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ในฐานะของสมาชิกสันนิบาตอันศักดิ์สิทธิ์ (The Holy League) พระองค์ได้ทรงรุกรานฝรั่งเศส (พ.ศ. 2055)

ได้รับชัยชนะในสงครามแห่งสเปอร์ (พ.ศ. 2056)
ในระหว่างที่ทรงประทับในต่างประเทศทหารสก็อตก็รบแพ้ที่ฟล็อตเดน
ในปี พ.ศ. 2064 ทรงตีพิมพ์หนังสือว่าด้วยการเข้าพิธีทำสัตย์สาบานเข้าเป็นคริสต์ศาสนิก

เพื่อตอบรับนิกายลูเธอร์ (โปรเตสแตนท์) เรื่อง ?ผู้ปกป้องศรัทธา? (Defender of the Faith) ที่ได้รับจากพระสันตะปาปา

และนับจาก พ.ศ. 2070 พระองค์ได้พยายามหย่ากับพระนางแคทรีน
ซึ่งราชบุตรทุกพระองค์สิ้นพระชนม์ตั้งแต่เป็นทารกยกเว้นเจ้าหญิงแมรี
พระองค์ทรงพยายามกดดันพระสันตะปาปาโดยการทำให้พระแคทอลิกรู้สึกต่ำต้อย
และยังได้ทรงท้าทายศาสนาแคทอลิกด้วยการอภิเษกกับเจ้าหญิงแอนน์ โบลีน (พ.ศ. 2076)

ในปีต่อมาได้มีพระบรมราชโองการประกาศให้การอภิเษกกับพระนางแคทรีนเป็นโมฆะ
และมีประกาศให้พระมหากษัตริย์คือพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ (Church of England) แต่เพียงพระองค์เดียว
นโยบายการปราบปราบฝ่ายศาสนาได้เริ่มอุบัติขึ้น เมื่อพระนางแคทรีนสิ้นพระชนม์
ในปี พ.ศ. 2079 และพระนางแอนน์ โบลีนถูกประหารชีวิตฐานมีชู้
พระเจ้าเฮนรีที่ 8 จึงได้อภิเษกสมรสครั้งที่สามกับเจ้าหญิงเจน ซีมัวร์ซึ่งก็ได้สิ้นพระชนม์เสียอีก

แต่ก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสซึ่งต่อมาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6
ในปี พ.ศ. 2083 ทรงอภิเษกเป็นครั้งที่สี่กับเจ้าหญิงแคทรีน เฮาวาร์ด
โดยหวังการมีสายสัมพันธ์กับฝ่ายโปรเตสแตนท์เยอรมัน
แต่พระนางก็ถูกประหารชีวิตอีกด้วยข้อหามีชู้เช่นกันในสองปีต่อมา
ในปี พ.ศ. 2086 ทรงอภิเษกเป็นครั้งสุดท้ายกับเจ้าหญิงแคทรีน พาร์ซึ่งกลายเป็นหม้ายของพระองค์

ในช่วงหลังๆ แห่งรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทำสงครามกับฝรั่งเศสและสกอตแลนด์บ่อยครั้ง

ก่อนการสงบศึกกับฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2089 พระราชโอรสคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 ได้เสด็จขึ้นครองราชย์แทน