ใจ ซม ซาน
โดย (หมาน้อย เฌอเชลง)
เพียง ผ่าน มา พาน พบ
เพียง ได้ สบ อบ ไอ อุ่น
เอิบ ใจ...ที่ ได้ กา รุน
ขอบ คุณ..กาล ที่ ผ่าน มา
อยาก ไป ไกล กว่า นั้น
แต่ เกิน ฝัน....ปรา รถ นา
ยิ่ง นาน วัน..ยิ่ง เสีย น้ำ ตา
..เจ็บ ปวด อุ รา เธอ มอบ มัน
หนึ่ง ใจ เตลิด...
โอ กาส เปิด...แง้ม ใจ มอบให้ ฉัน
หลง คำ หวาน มา นาน วัน
สิ้น แล้ว ต่อ กัน สัญ ญา
ขอ เพียง อย่า ทับ ถม
กับ ใจ ร้าว ระ บม.....ไม่ ฝัน หา
อยาก ลืม วัน และ เวลา
ที่ ผ่าน มา พาน พบ เจอ
ขอบ คุณ โอ กาส นี้
จาก วจี นี้ เสนอ.....
ความ ปวด ร้าว...ได้มา จาก เธอ...
จะจด จะจำ เสมอ....เรื่อง ราว ที่......ร้าว ใจ

ก็เพียงพ้น...และเดินผ่าน
กับวันวาน...อันเพิกเฉย..
ไม่มีแม้เยื่อใยไหนๆเลย
ทำอย่างเคย..ซ้ำเติม..ให้สาสม
เดินผ่านใจฉันก็เพียงนี้
รู้ไหมคนดี..ใจดวงนี้ช่างขื่นขม
ทั้งร้าวราน..ประสานใจที่ตรอมตรม
ทั้งระบม..ซมซาน สิ้นดี