ถ่านไฟฉายตรากบหนูอยากบอกคุณครูค่ะ
ว่าถ่านไฟฉายตรากบ
ก็ช่วยให้หนูสำเร็จการศึกษาค่ะ
ขอบคุณถ่านไฟฉายตรากบนะคะ[yflash]http://www.youtube.com/v/Q-MUD-Nd3xw&hl=en&fs=1[/yflash]