แหล่หารสองแหล่หารสอง โดย โน๊ต อุดม แต้พานิช
โครงการรวมพลังหาร๒
โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน[yflash]http://www.youtube.com/v/_TDCCgLAa0Q&hl=en&fs=1[/yflash]