วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน


พ.ศ.1758 พระเจ้าจอห์น ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษ ชื่อว่า แมกนา คาร์ตา (Magna Charta) อันเป็นจุดเริ่มต้นประชาธิปไตยของอังกฤษ แม้จะไม่ให้ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่พยายามจำกัดอำนาจของกษัตริย์ และเป็นครั้งแรกที่ยินยอมให้สิทธิ บางประการแก่ประชาชน เช่น ในเรื่องการเสียภาษี การศาล และการคุมขังวันนี้ในอดีต 15 มิถุนายนพ.ศ.2392 เจมส์ น๊อกซ์ พอลค์ (James Knox Polk) ประธานาธิบดี คนที่ 11 ของสหรัฐ ถึงแก่กรรม


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน
พ.ศ.2404 หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีอเมริกัน ซื้อลิขสิทธิ์หนังสือเรื่อง นิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย (มรว. กระต่าย อิศรางกูร) ไปตีพิมพ์ นับเป็นการซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในเมืองไทย


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายนพ.ศ.2465 กรมรถไฟฯ ทำสัญญาการก่อสร้างสะพานพระราม 6 กับบริษัท เอส. เอ.ตาบลิสมองค์ ไดย์. เด. แห่งกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สะพานนี้สร้างเสร็จเปิดใช้การจราจร เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2469


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน


วันนี้ในอดีต 15 มิถุนายน