ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี


ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี


ด้วยเกียรติของข้า...ไม่คิดว่าจะแย่งใคร
มั่นคงดำรงใน...ความดีไซร์พึงก่อจิต
ความรักที่มีให้...มอบด้วยใจและความคิด
ไม่คิดจะเบือนบิด...ด้วยชีวิตที่ทุ่มใจ

ด้วยเกียรติของข้า...จะไม่ว่าถ้าลาจาก
แม้รักจะช้ำมาก...ขอจากลากันไปไกล
ไม่ต่อว่าแม้รู้ว่า...ต้องหนาวร้าวใจ
รักมากก็ช้ำใจ...ไม่ว่ากันวันจากมา


อยู่อย่างคงศักดิ์ศรี...ประกอบดีที่ควรใฝ่
ศักดิ์ศรีมีด้วยใจ...ไม่รบกวนเมื่อจากลา
รักลาเมื่อจำลา...ให้รู้ว่าข้าครวญหา
ส่วนหนึ่งเมื่อจากลา...ปรารถนาเธอโชคดี

ด้วยเกียรติ์และศักดิ์ศรี...ไม่ราวีเมื่อจากกัน
ขออยู่อย่างใจช้ำ...ใจคงย้ำให้หลีกลี้
รักเอ๋ยเคยรัก...ดอกรักบานนานแล้ว
รักจากลาอกแผ่ว...จำลาแล้วด้วยคำลาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี
[radio]http://dc93.4shared.com/img/72038159/4bddeeac/dlink__2Fdownload_2F72038159_2F4bddeeac_3Ftsid_3D20090614-195339-e5df7b3e/preview.mp3[/radio]