กวีถ่อย..**แรงศรัทธา**
โดย หมาน้อย "เชอเชลง"
ไม้ท่อนซุงจากต้น....เอามาบาก
ตั้งใจถากปัดแปลง...แรงใจมั่น
ถากรูปทรง ?ดั่งมนุษย์มีชีวัน
สมมุติ...นามตามนั้น..ว่า ?ปู่ตา?

แล้วสร้างบ้านชานเรือน..เสมือนดั่ง
สักหนึ่งหลัง.......ท้ายบ้านที่จัดหา
ร่วมแรงกัน...ขยันช่วยด้วยศรัทธา
สร้างขึ้นมา....อาสาศัย...ให้ไม้แปลง

หวังด้วยเชื่อเกินเหลือศรัทธาสัตย์
หวังกำจัดภิบัติภัย..ในกำแหง
หวังปู่ตา...อำนาจนั้นช่วยจัดแจง
หวัง...ด้วยแรง...ศรัทธา...มาจากใจ

ทุกข์อันใดให้ปู่ตา.....หาทางช่วย
เซ่นไหว้ด้วย....ไก่ต้ม...สาโทไห
ขจัดโศกโรครุมมหันต์ภัย....
ให้หนีไกล...ไร้โศกทุกข์...สุขถ้วนเทอญ