ธรรมอันลำค่า ในรูปแบบหมอลำ
[WMA]http://upload.bluegy.com/show_clip.php/b308c0bf35e6fcc8f6c39659b8e5bed9.mp3[/WMA]