มีอะไรอยู่ในเส้นครับ
อะไรอยู่ในเส้น?

แต่ละวันประชากรมากกว่าหนึ่งส่วนสี่ของโลกบริโภคอาหารประเภทเส้น มูลค่าของเส้นก๋วยเตี๋ยวในตลาดค้าปลีกทั่วโลกปีค.ศ. 2008 มีมูลค่าถึง 1,157.86 พันล้านบาท ตามมาด้วยพาสต้าเป็นอันดับสองซึ่งมีมูลค่า 858.8 พันล้านบาท (ข้อมูลจากยูโรมอนิเตอร์) ยังไม่รวมถึงปริมาณเส้นก๋วยเตี๋ยวและพาสต้าที่ทำกินเองที่บ้านซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในสถิติที่บันทึกไว้
จากเส้นหมี่จีนดึงด้วยมือแบบบ้านๆ สู่เส้นโซบะบัควีคญี่ปุ่นชั้นดี และฟูซซี่ลี่พาสต้าอิตาเลียนเส้นเกลียว ประวัติศาสตร์ของอาหารประเภทเส้นกำเนิดขึ้นจากความจำเป็น และพัฒนาขึ้นอย่างช้าๆ ตามสถานที่ เวลา และเทคนิคทักษะ
ความต้องการยืดอายุการเก็บรักษาข้าวสาลีและข้าวเจ้าหลังฤดูเก็บเกี่ยวของคนโบราณกลายเป็นความหลากหลายทางรสชาติและรสสัมผัสแบบร่วมสมัยได้อย่างไร? เส้นต่างๆ คงไม่เกิดขึ้นมากมายหากปราศจากการประดิษฐ์คิดค้นโรงสีที่ช่วยให้ชาวนาสามารถเปลี่ยนข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และข้าวเจ้าให้กลายเป็นแป้ง
เมื่อเส้นแพร่หลายจากจีนไปทั่วเอเชีย เทคนิคการทำถูกผสมผสานเข้ากับเมล็ดพืชและเครื่องเทศในแต่ละท้องถิ่น ในประเทศญี่ปุ่นเรายังมีโอกาสเห็นร้านอูด้งและโซบะที่ทำตามตำรับดั้งเดิมจากเมื่อสามถึงสี่ร้อยปีก่อนอย่างไม่มีผิดเพี้ยน ส่วนสยามประเทศศูนย์กลางเส้นทางการค้าที่เชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ก็โดดเด่นเรื่องน้ำซุปและเครื่องปรุงรสซึ่งผสมเข้ากับการปรุงอาหารพื้นเมืองที่รับมาจากต่างถิ่น ได้ผลเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีเอกลักษณ์ของไทยในปัจจุบัน
แต่พัฒนาการที่ละเอียดลออมากที่สุดของส่วนผสมง่ายๆ จากแป้งและน้ำ คือการทำพาสต้าอิตาเลียน ซึ่งประยุกต์กระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาใช้ออกแบบก้อนแป้งให้มีผลต่อรูปทรงและความเหนียว ตลอดจนการดูดซับน้ำซอส การศึกษารายละเอียดต่างๆ เหล่านี้อย่างถ้วนถี่เพื่อตอบความต้องการการปรุงอาหารของแต่ละท้องถิ่นในขั้นแรกได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิตพาสต้าที่มีรูปแบบหลากหลายในเวลาต่อมา
สุดท้าย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย ไอคอนอาหารและวิถีการกินของศตวรรษที่ 20 ซึ่งกระจายไปทั่วทุกชนชั้นทางสังคมจากเขตเมืองสู่ชนบทห่างไกล บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีความหลากหลายของเครื่องโรยหน้า เครื่องปรุง และ-บห่อ ยึดพื้นที่ในแต่ละครัวเรือนทั่วโลก ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าสี่พันปีของเส้น แสดงให้เห็นความชาญฉลาดของมนุษย์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอาหาร ถ้าปราศจากมัน? ตอนนี้เราจะอยู่กันอย่างไร?

ที่มา : TCDC (Thailand Creative & Design Center)